Menu

header-other-3.jpg

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Mackiewicz - Skurzyńska sporządza opinie prawne z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i prawa gospodarczego.

Wielokrotnie bywa tak, że pomimo zaawansowanej wiedzy przedsiębiorcy lub jego służb kadrowych bądź handlowych ciężko jest jednoznacznie rozstrzygnąć, jaka konstrukcja prawna winna być zastosowana w danym stanie faktycznym. Z rozwiązaniem wówczas może przyjść prawnik, który, dokonując szczegółowej analizy prawnej możliwych do zastosowania przepisów prawa, wskaże dostępne rozwiązania oraz zarekomenduje najlepsze z nich.

Przykładowe opinie prawne mogą dotyczyć:

  • zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika,
  • windykacji należności,
  • zasadności wypowiedzeń umów o pracę oraz rozwiązań umów w trybie art. 52 k.p., 53 k.p.,
  • zasadności wnoszenia środka zaskarżenia w postępowaniach sądowych,
  • zabezpieczeń umów cywilnych i handlowych,
  • wykładni umów cywilnych i handlowych.