Menu

header-other-2.jpg

Fundamentalnym zadaniem prawnika jest służyć swoją wiedzą każdemu człowiekowi, który pomocy prawnej potrzebuje. Dlatego też, najbardziej wartościową działalnością Kancelarii jest udzielanie porad prawnych osobom fizycznych, którym codzienność przyniosła problem prawny do rozwiązania.

Mając na uwadze kluczową funkcję działalności prawniczej Kancelaria służy radą klientom na następujących płaszczyznach prawa:

  • prawo cywilne (umowy, nieruchomości, spadki, odszkodowania i inne),
  • prawo pracy (umowy o pracę, nierówność w zatrudnieniu, mobbing, urlopy i inne),
  • prawo konsumenckie (umowa sprzedaży, reklamacja, niezgodność towaru z umową, zwroty i inne),
  • proces sądowy (sporządzenie pozwu, uzyskanie nakazu zapłaty, apelacja, dowody i inne),
  • prawo odszkodowań (naruszenie warunków umowy, wypadek, błąd medyczny, zadośćuczynienie za krzywdę).